Katarzyna Glenz
Zespół / Asystentka Katarzyna Glenz

Absolwentka policealnej szkoły medycznej na kierunku higienistka stomatologiczna. Obecnie studentka III roku na kierunku lekarsko-dentystycznym na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. 

Praca w gabinecie stomatologicznym poszerza jej wiedzę w zakresie stomatologii, pozwala nabyć jej niezbędne doświadczenie oraz umiejętności potrzebne w przyszłej pracy lekarza. Jest osobą pozytywną i pomocną. 

Interesuje się psychologią oraz sportem.