04
ORTHODONCY / PRICE LIST
Orthodontic consultation150 zł
Diagnostyka (zdjęcie panoramiczne, zdjęcie cefalometryczne, skany iTero, fotografie wewnątrz i zewnątrzustne)200 zł
APARATY NAKŁADKOWE
Digital treatment plan Clear Aligner (single arch)400 zł
Treatment phase Clear Aligner (single arch)800 zł
Digital treatment plan Invisalign1 500 zł
Invisalign aligners(double arch)14 000 zł
Invisalign aligners i7 (single arch)7 000 zł
Invisalign aligners i7 (double arch)9 000 zł
Invisalign aligners Lite (single arch)9 000 zł
Invisalign aligners Lite (double arch)11 500 zł
APARATY STAŁE
Fixed braces treatment plan300 zł
Fixed metal braces, single arch2 400 zł
Self-ligating braces, single arch3 300 zł
Fixed aesthetic braces3 300 zł
Self-ligating aesthetic braces , single arch4300zł–4500zł
APARATY RUCHOME
Removable braces treatment plan200 zł
Removable braces900 zł
Twin Block1 600 zł
Trainer500 zł
APARATY DODATKOWE
Aparat Carriere Motion1 800 zł
Aparat GMD (Greenfield Molar Distalizer)2 000 zł
Aparat Pendulum1 500 zł
Aparat Hyrax1 500 zł
Aparat Twin Force1 800 zł
Aparat Marco Rosa1 100 zł
Expander1 200 zł
Rotator1 200 zł
MARPE (Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expansion)4 500 zł
Łuk podniebienny / lip bumper / językowy800 zł
Mikroimplant ortodontyczny700 zł
WIZYTY KONTROLNE
Inspection visit100 zł
Inspection visit with fixed metal braces200 zł
Inspection visit with self-ligating braces200 zł
Inspection visit with removable braces150 zł
RETAINER
Orthodontic retainer  (single arch)600 zł
Cemented retainter400 zł
Hawley retainer600 zł
Vivera retainer3 000 zł
INNE
Space maintainer600 zł
Nakładka (wspomagająca leczenie ortodontyczne)500 zł
Maska twarzowa600 zł
Fixed braces removal (put on in our clinic)free
Fixed braces removal  (braces that have not been put on in our clinic (without retention, single arch)300-500 zł
DIGITAL X-RAY LABORATORY – PRICE LIST
Panoramic X-ray100 zł
Cephalometric X-ray70 zł
Tomography of mandible or maxilla150 zł
Tomography of mandible and maxilla300 zł
X-ray – single tooth (intraoral)20 zł