04
ORTHODONCY / PRICE LIST
Orthodontic consultation 150 zł
Diagnostyka (zdjęcie panoramiczne, zdjęcie cefalometryczne, skany iTero, fotografie wewnątrz i zewnątrzustne) 200 zł
APARATY NAKŁADKOWE
Digital treatment plan Clear Aligner (single arch) 400 zł
Treatment phase Clear Aligner (single arch) 800 zł
Digital treatment plan Invisalign 1 500 zł
Invisalign aligners(double arch) 13 000 zł
Invisalign aligners i7 (single arch) 7 000 zł
Invisalign aligners i7 (double arch) 9 000 zł
Invisalign aligners Lite (single arch) 9 000 zł
Invisalign aligners Lite (double arch) 11 500 zł
Invisalign aligners First (single arch) 4 000 zł
Invisalign aligners First (double arch) 8 000 zł
APARATY STAŁE
Fixed braces treatment plan 300 zł
Fixed metal braces, single arch 2 400 zł
Self-ligating braces, single arch 3 300 zł
Fixed aesthetic braces 3 300 zł
Self-ligating aesthetic braces , single arch 4300zł–4500zł
APARATY RUCHOME
Removable braces treatment plan 200 zł
Removable braces 900 zł
Twin Block 1 600 zł
Trainer 500 zł
APARATY DODATKOWE
Aparat Carriere Motion 1 800 zł
Aparat GMD (Greenfield Molar Distalizer) 2 000 zł
Aparat Pendulum 1 500 zł
Aparat Hyrax 1 500 zł
Aparat Twin Force 1 800 zł
Aparat Marco Rosa 1 100 zł
Expander 1 200 zł
Rotator 1 200 zł
MARPE (Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expansion) 4 500 zł
Łuk podniebienny / lip bumper / językowy 800 zł
Mikroimplant ortodontyczny 700 zł
WIZYTY KONTROLNE
Inspection visit 100 zł
Inspection visit with fixed metal braces 200 zł
Inspection visit with self-ligating braces 200 zł
Inspection visit with removable braces 150 zł
RETAINER
Orthodontic retainer  (single arch) 600 zł
Cemented retainter 400 zł
Hawley retainer 600 zł
Vivera retainer 1 800 zł
INNE
Space maintainer 600 zł
Nakładka (wspomagająca leczenie ortodontyczne) 500 zł
Maska twarzowa 600 zł
Fixed braces removal (put on in our clinic) free
Fixed braces removal  (braces that have not been put on in our clinic (without retention, single arch) 300-500 zł
DIGITAL X-RAY LABORATORY – PRICE LIST
Panoramic X-ray 100 zł
Cephalometric X-ray 70 zł
Tomography of mandible or maxilla 150 zł
Tomography of mandible and maxilla 300 zł
X-ray – single tooth (intraoral) 20 zł