lek. dent. Maciej Dąbała
Zespół / lek. dent. Maciej Dąbała
Ukończył Wydział Lekarsko-Dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (2011). Specjalizację z ortodoncji uzyskał w 2016 roku.
Dr Maciej Dąbała, ortodonta, Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Brał czynny udział, m.in. w organizacji dwóch Zjazdów PTO: w Warszawie (2010) i Kazimierzu Dolnym (2013). Jako wykładowca akademicki prowadził zajęcia z ortodoncji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu. Uczestniczył w Polsce i za granicą w kilkudziesięciu specjalistycznych kursach doskonalących umiejętności ortodontyczne. Publikował jako współautor artykuły i komunikaty ortodontyczne. Biegle posługuje się językiem angielskim.