lek. dent. Monika Gardiasz
Zespół / lek. dent. Monika Gardiasz

Ukończyła studia medyczne na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2009 roku uzyskując dyplom lekarza dentysty. W latach 2009-2010 odbyła staż podyplomowy w Śląskiej Akademii Medycznej. Tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej uzyskała w 2017 roku. Pracę zawodową łączy z rozwojem naukowym będąc wykładowcą na Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestniczka licznych kursów i konferencji m.in. poświęconych stomatologii dziecięcej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) i Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD).