Asystentka Klaudia Kulawik
Zespół / Asystentka Klaudia Kulawik

Dyplomowana higienistka stomatologiczna.

Absolwentka Politechniki Śląskiej na wydziale Mechanicznym-Technologicznym, uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Inżynierii Materiałowej o specjalizacji Inżynierii Stomatologicznej oraz Inżynierii Materiałów Biomedycznych.

Obecnie kształci się na kierunku Technik Dentystyczny z technologią CAD/CAM oraz rozwija swoją stomatologiczną wiedzę biorąc udział w kursach i szkoleniach.

Prywatnie miłośniczka fotografii.