03
Stomatologia / Zdjęcie panoramiczne

Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest dla pacjenta bezbolesnym, nieuciążliwym i bezpiecznym badaniem. Uwidacznia na jednym zdjęciu stan całego uzębienia łącznie ze stawami
skroniowo-żuchwowego oraz zatokami szczękowymi. Najistotniejsze jest dla nas Państwa bezpieczeństwo, dlatego podczas badania zapewniamy pełną bezinwazyjność, a dawki emitowanego promieniowania są minimalne i dopasowane do indywidualnej specyfikacji pacjenta.
Pacjent otrzymuje oryginał badania na płycie CD. Dodajemy również wydruk laserowy na folii,
który ułatwia lekarzom szybką diagnostykę.