03
Stomatologia / Protetyka

Uzupełnienia protetyczne dzielimy na dwie główne grupy: uzupełnienia stałe i uzupełnienia ruchome.

Uzupełnienia stałe to takie, które montowane są za pomocą cementu bezpośrednio na opracowany ząb lub implant. Do takich uzupełnień zaliczamy:
– korony,
– mosty,
– wkłady koronowo-korzeniowe.

Do uzupełnień ruchomych (wyjmowanych z ust) zaliczamy protezy:
– akrylowe całkowite i częściowe,
– szkieletowe
– nylonowe,
– acetalowe.