09
METAMORFOZY / Implanty

Metamorfozy implanty

PACJENTKA, 48 LAT

Przygoda pacjentki zaczęła się od problemów z lewą dwójką. Po konsultacji zakwalifikowano zęba do usunięcia, w kolejnym etapie do implantacji. Po upływie określonego czasu gojenia przystąpiono do zabiegu przeszczepu łącznotkankowego.

Zakończone procedury chirurgiczne oraz endodontyczne otwarły drzwi do rozpoczęcia etapu implanto-protetycznego. Całość pracy została wykonana w technologii CAD/CAM, a jej efektem są korony pełnoceramiczne w górnym łuku od szóstki do szóstki oraz korona pełnoceramiczna na implancie ANKYLOS z indywidualnie frezowanym łącznikiem anodowanym w miejscu lewej dwójki.


ZAKRES PRACY:  KORONY PEŁNOCERAMICZNE

PACJENTKA, 51 LAT

Pacjentka po nowy i zdrowy uśmiech przyjechała do nas aż ze Szwajcarii.

Odbudowa protetyczna w górnym łuku opierała się na koronach pełnoceramicznych osadzonych na zębach własnych pacjentki. Za wyjątkiem prawej ćwiartki, w której boczne braki zębowe odbudowano na dwóch implantach Ankylos z łącznikami anodowanymi. Na dolny odcinek zastosowano bonding.


ZAKRES PRACY:  KORONY PEŁNOCERAMICZNE

 

PACJENTKA, 44 LATA

Pacjentka zgłosiła się do nas z przetrwałymi zębami mlecznymi w miejscu górnych trójek, które zostały zakwalifikowane do natychmiastowej implantacji. Reszta zębów w górnym i dolnym łuku zostały oszlifowane pod korony pełnoceramiczne. Całość pracy została zaprojektowana cyfrowo.

Leczenie przeprowadził dr n. med. Robert Stencel we współpracy z SmileLab Karol Pudło.


ZAKRES PRACY: SYSTEM PREMIUM ANKYLOS, KORONY CYRKONOWE  NA IMPLANTACH   

 

PACJENT, 53 LATA

Plan leczenia pacjenta skupiał się na odbudowie boków w przednim łuku. Do utraty zębów doszło w wyniku wypadku. Do tej pory Pacjent użytkował częściową protezę wyjmowaną marząc o uzupełnieniu na stałe. Zaplanowano implanty Systemu Premium Ankylos, które zostały wszczepione w oba boczne odcinki, dzięki którym zbudowaliśmy dwa przykręcane mosty pełnoceramiczne. Przedni odcinek to odbudowa estetyczna – bonding.

Leczenie przeprowadził lek. dent. Michał Makowski we współpracy z S&M Skrzelowscy


ZAKRES PRACY: SYSTEM PREMIUM ANKYLOS, KORONY CYRKONOWE  NA IMPLANTACH

 

PACJENTKA, 54 LATA

Pacjentka zgłosiła się do nas chęcią odbudowy górnego łuku. Braki skrzydłowe uzupełniliśmy mostami na implantach Systemu Premium Ankylos na łącznikach indywidualnych anodowanych. Przedni odcinek estetyczny został odbudowany koronami pełnoceramicznymi.

Leczenie przeprowadził dr n. med. Robert Stencel we współpracy z SmileLab Karol Pudło.


ZAKRES PRACY: SYSTEM PREMIUM ANKYLOS, KORONY CYRKONOWE  NA IMPLANTACH , ŁĄCZNIKI INDYWIDUALNE ANODOWANE

 

PACJENT, 28 LAT

Pacjent zgłosił się do gabinetu celem uzyskania nowego pełnego uśmiechu. Przed przystąpieniem do zabiegu implantacji usunięto wszystkie pozostałe zęby w szczęce Pacjenta. Kolejno wszczepiono po sześć implantów Ankylos w szczęce i w żuchwie. Wykonano mosty cyrkonowe w odcinku od d.17-d.27 oraz od d.37-d.47 z zastosowaniem łączników tytanowych. Pierwsze zdjęcie przedstawia założone śruby gojące.

Leczenie przeprowadził dr n. med. Robert Stencel we współpracy z WieczorekLab.


ZAKRES PRACY: SYSTEM PREMIUM ANKYLOS, KORONY CYRKONOWE  NA IMPLANTACH