09
METAMORFOZY / Implanty

PACJENT, 28 LAT

Pacjent zgłosił się do gabinetu celem uzyskania nowego pełnego uśmiechu. Przed przystąpieniem do zabiegu implantacji usunięto wszystkie pozostałe zęby w szczęce Pacjenta. Kolejno wszczepiono po sześć implantów Ankylos w szczęce i w żuchwie. Wykonano mosty cyrkonowe w odcinku od d.17-d.27 oraz od d.37-d.47 z zastosowaniem łączników tytanowych. Pierwsze zdjęcie przedstawia założone śruby gojące.

Leczenie przeprowadził dr n. med. Robert Stencel we współpracy z WieczorekLab.


ZAKRES PRACY: SYSTEM PREMIUM ANKYLOS, KORONY CYRKONOWE  NA IMPLANTACH   

 

PACJENTKA, 30 LAT

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu z brakiem zęba d.12 i d.12.  W pierwszym etapie leczenia konieczne było usunięcie zęba d.22. Braki w odcinku przednim (d.21 i 22) odbudowano koronami cyrkonowymi na indywidualnych łącznikach cyrkonowych, na implantach Ankylos oraz mostem cyrkonowym (d.13-11). Reszta łuku została odbudowana koronami cyrkonowymi. Kolejnym etapem leczenia będzie uzupełnienie dolnych braków skrzydłowych.

Leczenie przeprowadził dr n. med. Robert Stencel we współpracy z WieczorekLab.


ZAKRES PRACY: SYSTEM PREMIUM ANKYLOS, KORONY CYRKONOWE  NA IMPLANTACH