09
METAMORFOZY / Implanty

PACJENTKA, 54 LATA

Pacjentka zgłosiła się do nas chęcią odbudowy górnego łuku. Braki skrzydłowe uzupełniliśmy mostami na implantach Systemu Premium Ankylos na łącznikach indywidualnych anodowanych. Przedni odcinek estetyczny został odbudowany koronami pełnoceramicznymi.

Leczenie przeprowadził dr n. med. Robert Stencel we współpracy z SmileLab Karol Pudło.


ZAKRES PRACY: SYSTEM PREMIUM ANKYLOS, KORONY CYRKONOWE  NA IMPLANTACH , ŁĄCZNIKI INDYWIDUALNE ANODOWANE

 

PACJENT, 28 LAT

Pacjent zgłosił się do gabinetu celem uzyskania nowego pełnego uśmiechu. Przed przystąpieniem do zabiegu implantacji usunięto wszystkie pozostałe zęby w szczęce Pacjenta. Kolejno wszczepiono po sześć implantów Ankylos w szczęce i w żuchwie. Wykonano mosty cyrkonowe w odcinku od d.17-d.27 oraz od d.37-d.47 z zastosowaniem łączników tytanowych. Pierwsze zdjęcie przedstawia założone śruby gojące.

Leczenie przeprowadził dr n. med. Robert Stencel we współpracy z WieczorekLab.


ZAKRES PRACY: SYSTEM PREMIUM ANKYLOS, KORONY CYRKONOWE  NA IMPLANTACH   

 

PACJENTKA, 30 LAT

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu z brakiem zęba d.21.  W pierwszym etapie leczenia konieczne było usunięcie zęba d.22. Braki w odcinku przednim (d.21 i 22) odbudowano koronami cyrkonowymi na indywidualnych łącznikach cyrkonowych, na implantach Ankylos oraz mostem cyrkonowym (d.13-11). Reszta łuku została odbudowana koronami cyrkonowymi. Kolejnym etapem leczenia będzie uzupełnienie dolnych braków skrzydłowych.

Leczenie przeprowadził dr n. med. Robert Stencel we współpracy z WieczorekLab.


ZAKRES PRACY: SYSTEM PREMIUM ANKYLOS, KORONY CYRKONOWE  NA IMPLANTACH