Cennik – implanty


Implantologia 
Konsultacja implantologiczna 200 zł
Wszczepienie implantu systemu premium (Ankylos, Astra) z odbudową korony 5000 zł 
Wszczepienie implantu systemu standard (ICX) z odbudową korony 3000 zł 
Łącznik indywidualny tytanowy Atlantis 800 zł
Miniimplant 3M MDI 1500 zł 
Korona pełnoceramiczna e-max na łączniku cyrkonowym 3000 zł 
Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift) metodą otwartą + materiał kościotwórczy 3000–4000 zł
Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift) metodą zamkniętą + materiał kościotwórczy 2000–3000 zł 
Rozszczepienie kości wyrostka zębodołowego 1000–2000 zł 
Sterowana regeneracja kości z użyciem biomateriałów 3000–4000 zł 
Przeszczep kości  1500 zł